Medicamentos, por Principio Activo: TEOFILINA EN ASOCIACION (EXCL.PSICOLEPTICOS) (3)

- ELIXIFILIN 250ML SOLUCION ORAL -
- MUCO-TEOLIXIR 150ML SOLUCION ORAL -
- TEOLIXIR COMPOSITUM 250ML SOLUCION ORAL -