Medicamentos, por Principio Activo: NADROPARINA (25)

- FRAXIPARINA 0,4ML JERINGAS PRECARGADAS SOLUCION INYECTABLE -
- FRAXIPARINA 2850UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,3ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 2850UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,3ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 2850UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,3ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 2850UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,3ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 2850UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,3ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 3800UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,4ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 3800UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,4ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 3800UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,4ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 3800UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,4ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 5700UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 5700UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 5700UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 5700UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 5700UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 7600UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,8ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 7600UI/JER 10 JERINGAS PRECARGAD 0,8ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 7600UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,8ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA 7600UI/JER 2 JERINGAS PRECARGAD 0,8ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA FORTE 11400UI 10 JERING PRECARG 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA FORTE 11400UI 2 JERING PRECARG 0,6ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA FORTE 15200UI 10 JERING PRECARG 0,8ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA FORTE 15200UI 2 JERINGAS PRECARG 0,8ML SOLUC INY -
- FRAXIPARINA FORTE 19000UI 10 JERING PRECARG 1ML SOLUC INYECT -
- FRAXIPARINA FORTE 19000UI 2 JERING PRECARG 1ML SOLUC INYECT -