Medicamentos, por Principio Activo: CALAGUALA EXTO (POLIPODIUM LEUCOTOMOS) (7)

- ARMAYA 40MG 30 CAPSULAS -
- ARMAYA FUERTE 120MG 24 CAPSULAS -
- ARMAYA FUERTE 120MG 96 CAPSULAS -
- DIFUR 120MG 24 CAPSULAS -
- DIFUR 120MG 96 CAPSULAS -
- REGENDER 120MG 24 CAPSULAS -
- REGENDER 120MG 96 CAPSULAS -