Medicamentos, por Subgrupo Terapéutico (OMS): DERIVADOS DIFENILPROPANOLAMINA (ANALGESICOS OPIACEOS (3)

- DARVON 100MG 10 CAPSULAS -
- DARVON 65MG 10 CAPSULAS -
- DEPRANCOL AS 150MG 10 CAPSULAS -