Medicamentos, por Subgrupo Terapéutico (OMS): ANTIVIRALES (OFTALMOLOGICOS) (6)

- ACICLOVIR OFTALMICO REIG JOFRE 3% 4,5G POMADA OFTALMICA -
- CUSIVIRAL OFTALMICO 3% 4,5G P0MADA -
- MILAVIR 3% 4,5G POMADA OFTALMICA -
- VIRMEN 3% 4,5G POMADA OFTALMICA -
- VIROMIDIN 0,1% 5ML COLIRIO EN SOLUCION -
- ZOVIRAX 3% 4.5G POMADA OFTALMICA -