Nomenclator.org
:

ESQUELETO.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: VARIOS. Grupo Terapéutico principal: PRODUCTOS RADIOFARMACÉUTICOS PARA DIAGNÓSTICO. Subgrupo Terapéutico Farmacológico: ESQUELETO.