Nomenclator.org
:

ANTIDEPRESIVOS.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: SISTEMA NERVIOSO. Grupo Terapéutico principal: PSICOANALÉPTICOS. Subgrupo Terapéutico Farmacológico: ANTIDEPRESIVOS.