Nomenclator.org
:

PREPARADOS ANTIGOTOSOS.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO. Grupo Terapéutico principal: PREPARADOS ANTIGOTOSOS.