Nomenclator.org
:

TERAPIA ENDOCRINA.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES. Grupo Terapéutico principal: TERAPIA ENDOCRINA.