Nomenclator.org
:

Lincosamidas.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO. Grupo Terapéutico principal: ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO. Subgrupo Terapéutico Farmacológico: MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS. Subgrupo Químico-Terapéutico Farmacológico: Lincosamidas.