Nomenclator.org
:

Heparinas o heparinoides para uso tópico.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: SISTEMA CARDIOVASCULAR. Grupo Terapéutico principal: VASOPROTECTORES. Subgrupo Terapéutico Farmacológico: TERAPIA ANTIVARICOSA. Subgrupo Químico-Terapéutico Farmacológico: Heparinas o heparinoides para uso tópico.