Nomenclator.org
:

Antiarrítmicos de clase Ic.

Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutica, Química (ATC) del medicamento: Grupo Anatómico principal: SISTEMA CARDIOVASCULAR. Grupo Terapéutico principal: TERAPIA CARDÍACA. Subgrupo Terapéutico Farmacológico: ANTIARRÍTMICOS DE CLASE I Y III. Subgrupo Químico-Terapéutico Farmacológico: Antiarrítmicos de clase Ic.