Tecnecio (99mTc) tetrofosmina.

ATC: > > > >

    1 medicamentos en esta categoría.