POTASIO.

ATC: > >
  • Potasio Bicarbonato de potasio; Potasio gluceptato; Cloruro de potasio; ...